Tel.: +420 386 466 614
obecroudne@roudne.cz

Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné
LogoObce.png

Komunální odpady / Sběrný dvůr


Vážení spoluobčané,
od 1.11.2018 je sběrný dvůr, pro všechny,kteří rádi třídí odpad, otevřen v zimním režimu, tedy každou středu a každou sobotu a to:
* ve středu od 14,00-16,00hodin
* v sobotu od 9,00-12,00hodin.


Podmínky ukládání odpadu zůstávají nezměněny:
1) pouze občané s trvalým pobytem v Roudném
2) pouze tříděný odpad (papír, železo, sklo, PET lahve, textil, elektro, gumy, barvy,tuky a oleje)
3) biologický odpad - pouze tráva, listí a větvičky krácené do 50cm.

Zpravodaj o odpadech.

SLUŽBY SBĚRNÉHO DVORA:
Ve sběrném dvoře budou umístěny separační nádoby určené pro sběr a následné zpracování tuků a olejů z domácnosti, se kterými se musí nakládat jako s odpadem.
Tuky, oleje ze smažení a jiné potravinářské oleje shromažďujte v důkladně uzavřených obalech od PET lahví nebo jiných použitých PVC obalech. Takto zajištěné použité tuky a oleje můžete uložit ve sběrném dvoře.

SBĚR TEXTILU PRO DALŠÍ POUŽITÍ-na sběrném dvoře je umístěn kontejner na sběr obuvi,veškerých oděvů, hraček, kabelek, bytového textilu, prostěradel, přikrývek, povlečení apod.
Prosíme o odkládání čistých, vypraných, nepoškozených a hlavně funkčních textilií, které jsou distribuovány pro další použití.
Textilie roztrhané, nefunkční,jinými látkami znehodnocené či ústřižky látek patří stále do směsného komunálního odpadu.

ODDĚLENÝ SBĚR DROBNÝCH KOVOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OBALŮ-dne 5.2.2015 byl na sběrný dvůr umístěn kontejner "zvon" na sběr drobných kovových a hliníkových odpadů,jedná se převážně o plechovky a tuby od nápojů a potravin ( hliníkové obaly od paštik, plechová víčka od jogurtů apod.), obaly od sprejů a kosmetiky. Obaly z kovů jsou obvykle označeny: FE, 40, AL, 41.
Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. Děkujeme.

SVOZOVÝM DNEM KOMUNÁLNÍHO ODPADU JE: pondělí.
SVOZOVÝM DNEM BIO ODPADU JE: pátek

Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice, telefon: 386 466 614, telefon/fax: 386 466 861, e-mail: obecroudne@roudne.cz | 2014 © www.roudne.cz