Tel.: +420 386 466 614
obecroudne@roudne.cz

Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné
LogoObce.png

Povinně zveřejnované informace


1. Název

OBEC ROUDNÉ, Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ: 00245372

2. Důvod a způsob založení

Územně samosprávný celek založený dle Zákona o obcích č. 128/2000Sb.

3. Organizační struktura

3a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) - nejsou
3b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací: Mateřská škola Roudné, příspěvková organizace, Ke Hřišti 122, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ: 75001152

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: OBEC ROUDNÉ, Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ: 00245372

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ: 00245372

4.3. Úřední hodiny:
Pondělí9.00 - 12.0018.00 - 20.00
Středazavřeno18.00 - 20.00
Pátek9.00 - 12.00zavřeno

4.4 Telefonní čísla
Gustav Had Tel.: +420 602 140 323starosta@roudne.cz
starosta
Mgr. Jaroslav KorešTel.: +420 731 738 705kores@roudne.cz
místostarosta
Ing. Jana GramanováTel.: +420 386 466 614jana.gramanova@roudne.cz
kancelář obce
Alena ŠediváTel.: +420 602 155 213sediva@roudne.cz
účetníTel.: +420 386 466 861
Ing. Jana GramanováTel.: +420 386 466 861jana.gramanova@roudne.cz
šéfredaktorka Roudenského zpravodaje
Miroslav VaňataTel.: +420 223 500 480roudenskakronika@roudne.cz
kronikář
Libor ŠolcTel.: +420 603 497 811libous.solc@seznam.cz
předseda TJ Malše
Eduard ŠebendaTel.: +420 606 687 296-
velitel sboru dobrovolných hasičů

4.5 Telefonní spojení
Tel.: 386 466 614, 386 466 861

4.6 Adresa internetové stránky
www.roudne.cz

4.7 ID datové schránky.
3y4xm3


4.8 Další elektronické adresy
viz výše

5.Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení obce Roudné: Raiffeisenbank,a.s. České Budějovice
číslo účtu: 3300033/5500 (běžný provozní účet), 3300703/5500 (spořící účet),1100898/5500 (běžný účet pro výběr stočného)
Česká národní banka 94-10115231/0710 (běžný účet jen pro dotace).


Nahodilé, nepravidelné platby nevyplývající z uzavřených smluv, či jinak dohodnutých závazků prosíme předem si dohodnout s paní účetní, která přidělí příslušný variabilní symbol, pod kterým bude platba později identifikována.

6. IČ

IČ: 00245372

7. DIČ

Od 2.7.2014 je Obec Roudné plátcem DPH. Přidělené DIČ CZ00245372.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Zápisy z jednání obecního zastupitelstva

8.2 Rozpočet

Informace o rozpočtu najdete v Zápisech z jednání obecního zastupitelstva

9. Žádosti o informace

Žádost o informace je možno podat písemně nebo elektronicky na výše uvedených adresách.

10. Příjem žádostí

Podání, návrhy a podněty je možno podat písemně nebo elektronicky na výše uvedených adresách.

11. Opravné prostředky

Odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihočeského kraje

12. Formuláře

Tiskopisy a formuláře ke stažení

13. Popisy postupů

Popisy jsou dostupné na Portálu veřejné správy ČR

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější předpisy
Nejdůležitějším zákonem je Zákon o obcích č. 128/2000Sb. Texty zákonů je možno vyhledat pomocí služby na této stránce této stránce Portálu veřejné správy ČRPortálu veřejné správy ČR.?

14.2 Vydané právní předpisy
Obec nevydala žádné právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací není vydán

15.2 Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo dosud vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv nejsou zpracovány.

16.2 Výhradní licence nejsou uděleny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zprávy nejsou samostatně zpracovány vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informací. Více v zápisech z jednání zastupitelstva obce.

Další povinné informace:

Zpracování osobních údajů:
personální a mzdová agenda
- adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu)
- popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, plat, bankovní spojení)
- údaje o jiné osobě (jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu člena rodiny - manžela/manželky)

Kategorie subjektu osobních údajů
- zaměstnanci obecního úřadu

Kategorie příjemců osobních údajů
- obecní úřad
- orgány provádějící kontrolu personální a mzdové agendy

Doba uchování osobních údajů
Podle skartačních lhůt spisového a skartačního řádu

Územní plán
Základní náhledy územního plánu jsou k dispozici na stránce Územní plán . V případě nutnosti jsou písemné materiály k nahlédnutí na obecním úřadu Roudné.

Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice, telefon: 386 466 614, telefon/fax: 386 466 861, e-mail: obecroudne@roudne.cz | 2014 © www.roudne.cz