Tel.: +420 386 466 614
obecroudne@roudne.cz

Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné Roudné
LogoObce.png

Úřední deska


20.04.2018 | D3-přeložka produktovodu
18.04.2018 | Návrh Závěrečného účtu obce Roudné za rok 2017
17.04.2018 | Ochranné pásmo vodního zdroje Vidov-opatření obecné povahy
11.04.2018 | ZTV Velké Role-zahájení vodoprávního řízení
11.04.2018 | ZTV Velké Role-zahájení staveb.řízení komunikace,chodníky
09.03.2018 | Veřejná vyhláška-změna č.1 ÚP Roudné
09.03.2018 | Veřejná vyhláška-změna č.2 ÚP Roudné
06.03.2018 | Změna č.1 ÚP Roudné-textová část pro SJ
06.03.2018 | Změna č.1 ÚP Roudné-příloha odůvodnění
06.03.2018 | Změna č.1 ÚP Roudné-výkres veřejně prospěšných staveb
06.03.2018 | Změna č.1 ÚP Roudné-výkres zákl.členění území
06.03.2018 | Změna č.1 ÚP Roudné-výkres záborů půdního fondu
06.03.2018 | Změna č.1 ÚP Roudné-schéma rešených území
06.03.2018 | Změna č.1 ÚP Roudné-hlavní výkres
06.03.2018 | Změna č.1 ÚP Roudné-koordinační výkres
06.03.2018 | Změna č.2 ÚP Roudné-textová část pro SJ
06.03.2018 | Změna č.2 ÚP Roudné-příloha odůdodnění
06.03.2018 | Změna č.2 ÚP Roudné-výkres základního členění
06.03.2018 | Změna č.2 ÚP Roudné-hlavní výkres
06.03.2018 | Změna č.2 ÚP Roudné-výkres veřejně prospěšných staveb
06.03.2018 | Změna č.2 ÚP Roudné-výkres záborů půdního fondu
06.03.2018 | Změna č.2 ÚP Roudné-schéma řešených území
06.03.2018 | Změna č.2 ÚP Roudné-koordinační výkres
13.02.2018 | Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona č.106/1999Sb.
09.01.2018 | Daň z nemovitých věcí na rok 2018
15.12.2017 | Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Roudné
15.12.2017 | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Roudné
15.12.2017 | Schválený Rozpočet MŠ Roudné na rok 2018
15.12.2017 | Schválený Rozpočet obce Roudné na rok 2018
15.12.2017 | Schválený Rozpočet SMO Pomalší 2018
06.12.2017 | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018
15.05.2017 | Smlouva o veř.službách v přepravě cestujících na rok 2017
05.05.2017 | Schválený Závěrečný účet obce Roudné za rok 2016
29.12.2016 | Daň z nemovitých věcí na rok 2017
05.10.2015 | Výzva z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice, telefon: 386 466 614, telefon/fax: 386 466 861, e-mail: obecroudne@roudne.cz | 2014 © www.roudne.cz