Úřední deska / AKTUÁLNÍ INFORMACE

Archiv

Datum zveřejnění: 09. 05. 2022 | Jihočeský kraj-oznámení o konání zastupitelstva

Program 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 03. 05. 2022 | Vodné 2021 - porovnání položek výpočtu ceny z kalkulace a dosažené skutečnosti

Porovnání položek výpočtu ceny z kalkulace a dosažené skutečnosti u vodného

Datum zveřejnění: 22. 04. 2022 | Finanční úřad-daň z nemovitých věcí na rok 2022

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí pro rok 2022
Informace ke splatnosti daně z nemovitých věcí

Datum zveřejnění: 25. 02. 2022 | Časový plán programu zlepšování kvality ovzduší

Obec Roudné-časový plán programu zlepšování kvality ovzduší

Datum zveřejnění: 24. 02. 2022 | Stočné 2021-porovnání položek výpočtu cen pro stočné

Porovnání položek výpočtu cen pro stočné

Datum zveřejnění: 17. 01. 2022 | Smlouvy o poskytnutí individuálních dotací na rok 2022

Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 - TJ Malše, z.s.
Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 - Vladykův dvůr,z.s.

Datum zveřejnění: 22. 11. 2021 | MŠ ROUDNÉ - Schválený ROZPOČET na rok 2022

Schválený Rozpočet Mateřské školy Roudné na rok 2022

Datum zveřejnění: 22. 11. 2021 | MŠ - Schválený STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023-2027

Schválený SDV rozpočtu na roky 2023-2027

Datum zveřejnění: 22. 11. 2021 | OBEC - Schválený ROZPOČET na rok 2022

Schválený ROZPOČET obce na rok 2022

Datum zveřejnění: 22. 11. 2021 | OBEC - Schválený STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na roky 2023-2027

Schválený SDV rozpočtu obce na rok 2023-2027

Datum zveřejnění: 22. 09. 2021 | Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy
Příloha k Opatření obecné povahy

Datum zveřejnění: 10. 01. 2021 | Smlouvy o poskytnutí individuálních dotací na rok 2021

Zveřejněno 10.1.2021 Tělovýchovná jednota Malše, z.s. _ Smlouva o poskytnutí ID na rok 2021
Zveřejněno 10.1.2021 Myslivecký spolek Malše_Smlouva o poskytnutí ID na rok 2021
Zveřejněno 10.1.2021 Vladykův dvůr, z.s._Smlouva o poskytnutí ID na rok 2021


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: kores@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.