Úřední deska / ARCHIV

Aktuální informace

Datum zveřejnění: 14. 11. 2022 | VOLBA PREZIDENTA ČR 2023

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Datum zveřejnění: 03. 11. 2022 | Modernizace komunikace III/15529 Plavská silnice

Modernizace silnice III/15529 Roudné

Datum zveřejnění: 02. 11. 2022 | Záměr na odprodej části pozemku

Záměr odprodat část pozemku 276/3 a část pozemku 281/3 k.ú.Roudné

Datum zveřejnění: 31. 10. 2022 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 24. 10. 2022 | D3-výstavba pilotové stěny

Přechodná úprava provozu při instalaci pilotové stěny na D3
Instalace pilotové stěny-zákres situace

Datum zveřejnění: 12. 10. 2022 | Částečná uzavírka Plavské silnice a zastávky MHD U Bobrů

Od 18.-31.10.2022 uzavření Plavské silnice-oprava povrchu
Situační mapa k uzavírce Plavské silnice

Datum zveřejnění: 09. 10. 2022 | Oznámení o konání Ustavujícího Zastupitelstva obce Roudné

Program Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 07. 10. 2022 | Pokračování územního řízení - vysoké napětí trafostanice

Oznámení o pokračování územního řízení
Situační mapa

Datum zveřejnění: 03. 10. 2022 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Program 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 26. 09. 2022 | Volby 2022 - II. kolo senátních voleb

Informace o době a místě konání pro II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Datum zveřejnění: 24. 09. 2022 | Výsledky hlasování-Volby do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Datum zveřejnění: 24. 09. 2022 | Výsledek hlasování-Volby do Senátu Parlamentu ČR-volební obvod Český Krumlov

Opis výsledku hlasování v okrsku

Datum zveřejnění: 22. 09. 2022 | Plavská silnice-omezení provozu

Opatření obecné povahy, omezen provoz od 10.10. - 14.10.2022
Situace k omezenému provozu

Datum zveřejnění: 08. 09. 2022 | Aukční vyhláška Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška na pozemek p.č. 160/2 k.ú. Vidov

Datum zveřejnění: 08. 09. 2022 | Volby 2022-Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Datum zveřejnění: 06. 09. 2022 | 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 31. 08. 2022 | Volby 2022 - pozvánka na školení

Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových voleb. komisí

Datum zveřejnění: 17. 08. 2022 | Plavská silnice - přechodná úprava provozu

Od 23.8.2022 do 5.9.2022 upraven provoz na silnici Plavská

Situační mapka k úpravě provozu

Datum zveřejnění: 11. 08. 2022 | Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 27. zasedání zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 09. 08. 2022 | Volby 2022-Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Datum zveřejnění: 09. 08. 2022 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 19.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 09. 08. 2022 | Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu na Plavské silnici od 8.8.222 do 25.8.2022
Mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 25. 07. 2022 | Volby 2022-Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Datum zveřejnění: 19. 07. 2022 | Záměr na odprodej části pozemku

Záměr odprodat část pozemku č. 478_1

Datum zveřejnění: 01. 07. 2022 | Volby 2022-počet volebních obvodů a stanovený počet zastupitelů

Informace k volbám
Informace-Volby do Senátu Parlamentu ČR
Informace-Volby do zastupitelstva obce

Datum zveřejnění: 27. 06. 2022 | Stavba VN TS u řeky a TS zahrádky - seznámení s podklady rozhodnutí

Stavební úřad - Seznámení s podklady rozhodnutí

Datum zveřejnění: 27. 06. 2022 | Seznámení s podklady rozhodnutí - EG.D. trafostanice

Seznámení s podklady rozhodnutí

Datum zveřejnění: 23. 06. 2022 | Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 9. aktualizace

Oznámení o vydání 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 10. 06. 2022 | Oznámení o konání 26.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program jednání 26.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 06. 06. 2022 | Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 18.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 06. 06. 2022 | Modernizace komunikace III/15529 Plavská silnice

Modernizace komunikace III/15529 Plavská silnice
Situační mapa

Datum zveřejnění: 02. 06. 2022 | Záměr na odprodej části pozemků

Záměr na odprodej části pozemků

Datum zveřejnění: 09. 05. 2022 | Jihočeský kraj-oznámení o konání zastupitelstva

Program 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 03. 05. 2022 | Vodné 2021 - porovnání položek výpočtu ceny z kalkulace a dosažené skutečnosti

Porovnání položek výpočtu ceny z kalkulace a dosažené skutečnosti u vodného

Datum zveřejnění: 22. 04. 2022 | Oznámení o konání 25.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 25. zasedání zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 22. 04. 2022 | Finanční úřad-daň z nemovitých věcí na rok 2022

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí pro rok 2022
Informace ke splatnosti daně z nemovitých věcí

Datum zveřejnění: 19. 04. 2022 | Přerušení územního řízení-Roudné VN TS u řeky a TS zahrádky

Výzva-přerušení územního řízení-Roudné VN TS u řeky a TS zahrádky

Datum zveřejnění: 11. 04. 2022 | Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 08. 04. 2022 | Krajský úřad Jihočeského kraje-oznámení o veřejeném projednání

Oznámení o veřejném projednání návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jč.K.

Datum zveřejnění: 05. 04. 2022 | Stavební povolení-rekonstrukce silnice Na Děkanských polích a Na Hraničkách

Stavební povolení

Datum zveřejnění: 04. 04. 2022 | Přechodná úprava provozu-křižovatka Plavská x Vidovská

Přechodná úprava provozu od 11.4. - 15.4.2022
Situační mapka

Datum zveřejnění: 01. 04. 2022 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně příloh

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021
Příloha-Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Příloha-Prohlášení kontrolované osoby
Příloha-Obec-Výkaz hodnocení plnění rozpočtu
Příloha-Obec-Rozvaha
Příloha-Obec-Příloha k účetní závěrce
Příloha-Finanční vypořádání
Příloha-Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí
Příloha-MŠ-Rozvaha
Příloha-MŠ-Výkaz zisků a ztrát
Příloha-MŠ-Příloha k účetní závěrce

Datum zveřejnění: 31. 03. 2022 | Přechodná úprava provozu-Plavská silnice v úseku výstavby řadových domů-lokalita Za Dvořáků

Přechodná úprava provozu na Plavské silnici v úseku výstavby řadových domů-lokalita Za Dvořáků
Situační mapka

Datum zveřejnění: 28. 03. 2022 | D3-přechodná úprava provozu

Stanovení přechodné úpravy provozu
Situační mapa

Datum zveřejnění: 28. 03. 2022 | Městský úřad Trhové Sviny-Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Města Trhové Sviny

Datum zveřejnění: 21. 03. 2022 | Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Program 15.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 15. 03. 2022 | Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení Statutárního města ČB č. 1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

Datum zveřejnění: 11. 03. 2022 | Záměr na odprodej části obecního pozemku

Záměr na odprodej části obecního pozemku p.č. 478/1

Datum zveřejnění: 04. 03. 2022 | Exekutorský úřad České Budějovice-Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Datum zveřejnění: 01. 03. 2022 | Jihočeský kraj-návrh 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Veřejné projednání dne 1.4.2022 návrhu 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 22. 02. 2022 | Plavská silnice - přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu od 28.2.-31.5.2022
Situační mapka k uzavřenému úseku

Datum zveřejnění: 17. 02. 2022 | Oznámení o zahájení úz. řízení - Roudné VN TS u řeky a TS zahrádky

Oznámení o zahájení územního řízení-veřejná vyhláška
Situační mapka

Datum zveřejnění: 14. 02. 2022 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 14. Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 04. 02. 2022 | Oznámení o konání 24.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 01. 02. 2022 | Ministerstvo životního prostředí-Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Veřejná vyhláška o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik povodí Labe

Datum zveřejnění: 01. 02. 2022 | Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Národní plán povodí Dunaje
Národní plán povodí Labe
Národní plán povodí Odry

Datum zveřejnění: 25. 01. 2022 | Záměr na prodej pozemku

Záměr na odprodej obecního pozemku

Datum zveřejnění: 05. 01. 2022 | Záměr na výpůjčku části pozemků za účelem umístění stánku se zmrzlinou

Záměr na výpůjčku pozemků pro umístění stánku se zmrzlinou

Datum zveřejnění: 27. 12. 2021 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-PTAČÍ CHŘIPKA

Mimořádná veterinární opatření

Datum zveřejnění: 17. 12. 2021 | Jižní tangenta-změna podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov

Změna podmínek ochranného pásma Vidov

Datum zveřejnění: 06. 12. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 13.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 29. 11. 2021 | D3-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu od 1.12.2021-30.4.2022
Mapa k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 23. 11. 2021 | Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

OZV č. 1_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Datum zveřejnění: 15. 11. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 12.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 12. 11. 2021 | Uzavírka části komunikace

Uzavírka od 22.11.2021 - 30.6.2023
Situační mapa k uzavírce

Datum zveřejnění: 11. 11. 2021 | Oznámení o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 22.jednání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 08. 11. 2021 | Jižní tangenta-návrh ochranného pásma

Změna podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov pro stavbu Jižní tangenty I.etapa
Situace č.1
Situace č.2

Datum zveřejnění: 05. 11. 2021 | OBEC ROUDNÉ-Návrh Rozpočtu obce na rok 2022

Návrh Rozpočtu na rok 2022 dle závazných ukazatelů

Datum zveřejnění: 05. 11. 2021 | OBEC ROUDNÉ-Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2027

Návrh STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE na rok 2023-2027

Datum zveřejnění: 05. 11. 2021 | MŠ Roudné-Návrh Rozpočtu organizace na rok 2022

Návrh ROZPOČTU MŠ ROUDNÉ na rok 2022

Datum zveřejnění: 05. 11. 2021 | MŠ Roudné-Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2027

Návrh STŘENĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MŠ ROUDNÉ na roky 2023-2027 

Datum zveřejnění: 01. 11. 2021 | Dopravní podnik,a.s.-oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o uzavření připravované Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2022

Datum zveřejnění: 19. 10. 2021 | Záměr na pronájem části obecního pozemku

Záměr na pronájem části ob.pozemku

Datum zveřejnění: 15. 10. 2021 | D3-částečná uzavírka silnice ve směru Staré Hodějovice-Roudné-Vidov

Částečná uzavírka od 15.10.2021-30.11.2021
Situační mapka k uzavírce

Datum zveřejnění: 12. 10. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 11.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 06. 10. 2021 | D3-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu od 15.10.-30.11.2021
Situační mapa k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 23. 09. 2021 | Oznámení o konání 21.zasedání zastupitelstva

Program jednání zastupitelstva obce dne 4.10.2021

Datum zveřejnění: 06. 09. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška-pozemek p.č. 160/2 k.ú.Vidov

Datum zveřejnění: 01. 09. 2021 | Záměr na pronájem části pozemků

Záměr pronajmout části pozemků p.č. 248/1 a 249/1

Datum zveřejnění: 01. 09. 2021 | Záměr na pronájem části ob. pozemků

Záměr pronajmout části pozemků p.č. 248/1 a 249/1

Datum zveřejnění: 11. 08. 2021 | Výstavba nového propustku na trase Roudné-Vidov

Od 16.8. - 31.8.2021 přechodná úprava provozu doprav.značením
Mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 20. 07. 2021 | Plavská silnice podél Zahradní čtvrti-přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozu od 2.8.2021-30.9.2021
Situační mapka s dopravním označením

Datum zveřejnění: 02. 07. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška

Elektronická aukce-pozemek parc. č. 160/2, k.ú. Vidov

Datum zveřejnění: 01. 07. 2021 | Oznámení o konání 20.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Program 20. zasedání

Datum zveřejnění: 29. 06. 2021 | Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání zasedání

Datum zveřejnění: 28. 06. 2021 | Veřejná vyhláška-vodní tok

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Příloha k veřejné vyhlášce

Datum zveřejnění: 23. 06. 2021 | Uzavírka Plavské silnice

Veřejná vyhláška-uzavírka komunikace Plavská
Mapka k uzavírce

Datum zveřejnění: 14. 06. 2021 | Oznámení o konání 8.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání zasedání

Datum zveřejnění: 01. 06. 2021 | Ministerstvo životního prostředí

Veřejná vyhláška-vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Příloha č.1 k veřejné vyhlášce
Příloha č.2 k veřejné vyhlášce

Datum zveřejnění: 28. 05. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Aukční vyhláška

Aukční vyhláška

Datum zveřejnění: 28. 05. 2021 | Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Návrh OOP-národní plán povodí Labe
Návrh OOP-národní plán povodí Dunaje
Návrh OOP-národní plán povodí Odry
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí

Datum zveřejnění: 27. 05. 2021 | Oznámení o konání 19.zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání 19.zasedání

Datum zveřejnění: 19. 05. 2021 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Datum zveřejnění: 13. 05. 2021 | Přechodná úprava provozu-úplná uzavírka komunikace-směr Roudné-Nové Hodějovice

Od 15.5.2021 - 31.8.2021 úplná uzavírka komunikace
Situační mapa k úplné uzavírce

Datum zveřejnění: 13. 05. 2021 | Ministerstvo obrany-veřejná vyhláška-ochranná pásma radiolokátoru

Veřejná vyhláška

Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky

Datum zveřejnění: 10. 05. 2021 | Oznámení o konání 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 7. zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 04. 05. 2021 | MŠ Roudné-vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/lky

Konkursní řízení na místo ředitele/lky

Datum zveřejnění: 29. 04. 2021 | D3-uzavírka komunikace ve směru na Plav

Opatření obecné povahy-prodloužení uzavírky do 14.5.2021
Situační mapka

Datum zveřejnění: 29. 04. 2021 | Restaurace Malše-záměr pronajmout prostory

Záměr pronajmout prostory restaurace Malše

Datum zveřejnění: 26. 04. 2021 | Statutární město České Budějovice-Nařízení o vyhlášení záměru

Nařízení vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Datum zveřejnění: 22. 04. 2021 | Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání zastupitelsva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 21. 04. 2021 | Finanční úřad-daň z nemovitých věcí pro rok 2021

Termíny zveřejnění hromadného předpisného seznamu

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

Informace k zasílání složenek pro platby

Datum zveřejnění: 20. 04. 2021 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška-pozemek v k.ú.Vidov

Datum zveřejnění: 16. 04. 2021 | Záměr na pronájem části pozemku

Záměr pronajmout části pozemků

Datum zveřejnění: 16. 04. 2021 | Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti-Magistrát města Č.Budějovice

Datum zveřejnění: 09. 04. 2021 | Oznámení o konání 18.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání 18.zasedání zastupitelstva

Datum zveřejnění: 23. 03. 2021 | Uzavření Boršovské ulice

Od 29.3.-31.10.2021 stanovena přechodná úprava provozu
Situační mapka k přechodné úpravě provozu

Datum zveřejnění: 27. 03. 2020 | ZTV Na Paloučku - Rozhodnutí

Rozhodnutí k odvolání Petra Doudy


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.